Χρεώσεις για πληροφορίες τηλεφ. καταλογου

{ _fantom_ @ 04/01/2006, 16:18:08 }

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
3 Ιανουαρίου 2006

 
Ενέργειες για την Επαρκή Ενημέρωση των Χρηστών σχετικά με τις Χρεώσεις Κλήσεων προς Σύντομους Κωδικούς Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

Πληρέστερη ενημέρωση προς τους χρήστες πρέπει να παρέχουν οι πάροχοι σχετικά με το ύψος της χρέωσης των κλήσεων προς σύντομους κωδικούς υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου (118 ΧΧ), σύμφωνα με πρόσφατη Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Συγκεκριμένα, κατά την κλήση προς τους παραπάνω κωδικούς, οι πάροχοι οφείλουν να παρέχουν ατελώς με ηχογραφημένο μήνυμα, σαφή περιγραφή της χρέωσης και ειδικότερα, να ενημερώνουν κατά περίπτωση:

  • είτε για την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως διάρκειας κλήσης
  • είτε για τη χρέωση ανά χρονική μονάδα καθώς επίσης να αναφέρουν την αναγωγή της χρέωσης σε ευρώ ανά λεπτό.
Σε περίπτωση σύνδεσης, μέσω της ανωτέρω υπηρεσίας, με τον αριθμό που ενδιαφέρει τον χρήστη (ολοκλήρωση κλήσης), οι πάροχοι, πριν εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση του συνδρομητή και προχωρήσουν στη σύνδεση, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν επαρκώς σχετικά με το ύψος της χρέωσης της κλήσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επίσης, κατά τη διαφημιστική προβολή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι τιμές χρέωσης πρέπει να περιγράφονται με κατανοητό τρόπο και, αναλόγως του μέσου προβολής, είτε να αναγράφονται ευκρινώς είτε να ανακοινώνονται με σαφήνεια. Στην περίπτωση τηλεοπτικής ή πολυμεσικής (multimedia) διαφήμισης το ύψος της χρέωσης πρέπει να αναγράφεται καθόλη τη χρονική διάρκεια της διαφήμισης σταθερά και όχι σε κυλιόμενη λεζάντα.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής κ. Νικήτας Αλεξανδρίδης, δήλωσε ότι «οι ανωτέρω υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου αποτελούν το πρώτο βήμα της ΕΕΤΤ και εντάσσονται στις πρωτοβουλίες της για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει μέχρι σήμερα για τις ανωτέρω υπηρεσίες με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή».


Υπάρχει 1 μήνυμα σε αυτό το θέμα