Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ

{ bot @ 22/11/2022, 21:14:39 }

Μετά και την ανακοίνωση που είχε προηγηθεί στις 18/11/2022 για την αποστολή της στο Εθνικό τυπογραφείο, εκδόθηκε η προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, η οποία βρίσκεται στο ΦΕΚ 75 (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ 21/11/2022). Πρόκειται για την διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4765/2021

Η διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και θα λήξει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός απευθύνεται σε άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Με την διαδικασία αυτή φαίνεται η πρόθεση να αλλάξει η συνήθης πρακτική που υπάρχει τα τελευταία (αρκετά) χρόνια για την επιλογή προσωπικού με τις προκηρύξεις τύπου "Κ", όπου γίνεται κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν από τα διάφορα προσόντα τους. Μέσω της διαδικασίας του γραπτού διαγωνισμού επιχειρείται να δημιουργηθεί μια δεξαμενή επιτυχόντων, δηλαδή των υποψηφίων που έφτασαν σε βαθμολογία μεγαλύτερη από την βάση του διαγωνισμού.

Από την δεξαμενή αυτή, με κριτήριο την βαθμολογία τους στο διαγωνισμό αλλά και άλλες προσαυξήσεις από επιπλέον προσόντα τους θα αντλούνται οι διοριστέοι μελλοντικών προκηρύξεων. Αναλυτικά η διαδικασία περιγράφεται στα σχετικά ΦΕΚ.


{ bot @ 28/01/2023, 17:32:48 }

Οι εξετάσεις του γραπτού διαγωνισμού θα περιλαμβάνουν δύο μέρη: ένα "τεστ γνώσεων" και ένα "τεστ δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας". Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής τελικά είχε δοθεί παράταση μέχρι την Τετάρτη 21/12/2022

Συνολικά υπέβαλαν αίτηση περίπου 110.000 υποψήφιοι, από τους οποίους περίπου 80.000 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και περίπου 30.000 είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε για το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Σχετικά με το περιεχόμενο των τεστ, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ κάποιες οδηγίες και παραδείγματα


{ bot @ 22/03/2023, 16:21:27 }

Πραγματοποιήθηκε ο γραπτός διαγωνισμός στις 04/03/2023 και χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 500 εξεταστικά κέντρα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Υπήρξε συμμετοχή της τάξης του περίπου 70% τόσο στην κατηγορία των ΠΕ όσο και στην κατηγορία των ΤΕ, δηλαδή συμμετείχαν:

- περίπου 55.000 ΠΕ, ποσοστό περίπου 70%
- περίπου 22.000 ΤΕ, ποσοστό περίπου 73%

Κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα.

Ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι ότι λόγω του γεγονότος ότι τα θέματα των τεστ αποτελούνταν από πολλές σελίδες, η αναπαραγωγή τους (π.χ. εκτύπωση ή φωτοτυπίες) στα εξεταστικά κέντρα προκειμένου να μοιραστούν στους υποψήφιους του διαγωνισμού, χρειάστηκε αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη των εξετάσεων, αρκετά πέρα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης που είχε ανακοινωθεί στο σχετικό πρόγραμμα.

Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρήθηκε σε κάποια εξεταστικά κέντρα είναι ότι λόγω κακής ποιότητας στην εκτύπωση των θεμάτων, ορισμένα σχήματα/εικόνες δεν εκτυπώθηκαν σωστά με αποτέλεσμα οι εξεταζόμενοι να μην έχουν στην διάθεση τους την πληροφορία που χρειάζονταν για να απαντήσουν στα σχετικά θέματα. Λόγω αυτού του προβλήματος στην ευκρίνεια, το ΑΣΕΠ αποφάσισε αυτές τις επίμαχες ερωτήσεις να τις λάβει για όλους σωστές (ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που έχει δώσει κάθε υποψήφιος).

Η διαδικασία βαθμολόγησης των απαντητικών φύλλων, καθώς και τα δύο τεστ αποτελούνταν από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, θα πραγματοποιηθεί με την χρήση σχετικού scanner.


{ bot @ 29/05/2023, 19:51:02 }

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες βαθμολογίας των συμμετεχόντων στην γραπτή εξέταση του διαγωνισμού. Υπήρξε σχετικά μικρό ποσοστό επιτυχίας (δηλαδή υποψήφιων που πέτυχαν βαθμό και στα δύο τεστ μεγαλύτερο από την βάση των 55 μονάδων). Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους 77.000 περίπου συμμετέχοντες (σε τουλάχιστον ένα από τα δύο τεστ), επιτυχόντες είναι περίπου το 19% από αυτούς.

Οι επιτυχόντες αυτού του Α' σταδίου του διαγωνισμού, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις σχετικές προκηρύξεις που θα εκδοθούν στο Β' στάδιο του διαγωνισμού, για τις διαθέσιμες θέσεις που θα είναι ανάλογες των προσόντων τους


{ bot @ 14/08/2023, 10:45:04 }

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1ΓΒ/2023, η οποία βρίσκεται στο ΦΕΚ 24/9.08.2023 του τεύχους προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και περιλαμβάνει 141 θέσεις (από τις οποίες 96 θέσεις ΠΕ και 45 θέσεις ΤΕ) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και απευθύνεται σε επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022.

Πιο αναλυτικά, οι θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
- ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ),
- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,
- ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Οι θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

- ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,
- ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P.),
- ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (A.T.S.E.P.) [πτυχίο Πληροφορικής],
- ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (A.F.I.S.O.)

Σημείωση:

- A.T.S.E.P. σημαίνει: Air Traffic Safety Electronics Personnel
- A.F.I.S.O. σημαίνει: Aerodrome Flight Information Service Officers

Μερικά ενδιαφέροντα σημεία της προκήρυξης είναι τα εξής:

- Για τις ειδικότητες ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) και ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) προβλέπεται και πρακτική δοκιμασία.
- Για τις ειδικότητες ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ(ΕΕΚ), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) και ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) είναι απαραίτητο Πιστοποιητικό Υγείας Γ' Κατηγορίας
- Για τις ειδικότητες ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) και ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) προσδιορίζεται ανώτερο όριο ηλικίας στα γενικά προσόντα διορισμού

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 28 Αυγούστου 2023 και λήγει την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023


{ bot @ 22/09/2023, 07:20:15 }

Δόθηκε και μία παράταση για την υποβολή των αιτήσεων της προκήρυξης 1ΓΒ/2023 για τις θέσεις στην ΥΠΑ, και τελικά η προθεσμία έληξε την Πέμπτη 14/09/2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τα στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στην προκήρυξη, υποβλήθηκαν 2247 αιτήσεις υποψηφίων ΠΕ και 256 αιτήσεις υποψηφίων ΤΕ


{ bot @ 19/10/2023, 08:26:19 }

Ξεκίνησε στις 17/10/2023 η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 2ΓΒ/2023 και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 03/11/2023

Πρόκειται για 1843 θέσεις ΤΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται θέσεις μόνιμου προσωπικού αλλά και προσωπικού ΙΔΑΧ.

Το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης (η οποία απευθύνεται στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022) έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 31/29.09.2023 του τεύχους προκηρύξεων ΑΣΕΠ και επιπλέον υπάρχουν και οι τροποποιήσεις της προκήρυξης οι οποίες βρίσκονται στο ΦΕΚ 32/3.10.2023 και στο ΦΕΚ 34/10.10.2023


{ bot @ 24/10/2023, 14:34:11 }

Μία από τις τροποποιήσεις της προκήρυξης 2ΓΒ/2023 αναδεικνύει ένα θέμα σχεδιασμού της αρχικής προκήρυξης (2Γ/2022).

Κάθε πτυχιούχος, έπρεπε στο Α' στάδιο ανάλογα με το πτυχίο του να δηλώσει τον κωδικό του πτυχίου του και τον κωδικό της ειδικότητας στην οποία αντιστοιχεί. Παράλληλα υπήρχε και ένας κωδικός πτυχίου (109 για τους ΠΕ και 207 για τους ΤΕ) που δέχονταν όλα τα πτυχία και αντίστοιχα ένας κωδικός ειδικότητας για αυτόν τον κωδικό πτυχίου (407 για τους ΠΕ και 507 για τους ΤΕ), γιατί θα υπήρχαν στις προκηρύξεις θέσεις που δέχονταν όλους τους τίτλους σπουδών, πέρα από τις θέσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Έτσι για παράδειγμα ένας ΠΕ Φιλόλογος, παρόλο που δεν υπήρχαν θέσεις ΠΕ Φιλολόγων, μπορούσε να δηλώσει 109 ως πτυχίο και να συμμετέχει για τις θέσεις του κωδικού 407 που δέχονταν όλα τα πτυχία (όπως ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών).

Οι υποψήφιοι των διαφόρων ειδικοτήτων (για τις ειδικότητες για τις οποίες υπήρχαν θέσεις) εκτός των θέσεων που αφορούν την ειδικότητα τους (ανάλογα με τους τίτλους σπουδών τους) είχαν το δικαίωμα επίσης να διεκδικήσουν και θέσεις στις οποίες γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών, αλλά για να μπορούν να το κάνουν αυτό στο Β' στάδιο, έπρεπε στο Α' στάδιο να δηλώσουν αυτή την πρόθεση τους.

Με βάση τον σχεδιασμό της προκήρυξης 2Γ/2022 από το ΑΣΕΠ, θεωρήθηκε ότι κάποιος που κατέχει οποιοδήποτε τίτλο σπουδών (για τις ειδικότητες για τις οποίες υπήρχαν θέσεις), για να μπορεί να διεκδικήσει μια θέση που δέχεται οποιοδήποτε τίτλο σπουδών, εκτός από τον κωδικό της δικής του ειδικότητας, θα πρέπει να έχει δηλώσει ρητά στην αίτηση του για την συμμετοχή του στον γραπτό διαγωνισμό (A' στάδιο) ότι θέλει να έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί την δυνατότητα να διεκδικήσει και μια θέση που θα γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών, όταν οι θέσεις αυτές ανακοινωθούν στο Β' στάδιο του διαγωνισμού. Αυτό για τους ΠΕ γινόταν μέσω του κωδικού 407 και για τους ΤΕ μέσω του κωδικού 507.

Δηλαδή, όσοι δήλωσαν μόνο τους κωδικούς της δικής τους ειδικότητας και δεν δήλωσαν τους σχετικούς κωδικούς (407 για ΠΕ και 507 για ΤΕ) στο Α' στάδιο ουσιαστικά παραιτήθηκαν του δικαιώματος τους να έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν στο Β' στάδιο μια θέση που δέχεται όλους τους τίτλους σπουδών, παρόλο που ήταν επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού και διαθέτουν έναν αποδεκτό τίτλο σπουδών.

Μια εναλλακτική προσέγγιση σε αυτόν τον σχεδιασμό θα μπορούσε να ήταν ότι όλοι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού στο Α' στάδιο θα μπορούσαν αυτομάτως να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν (όταν αυτές ανακοινωθούν και αν τους ενδιαφέρουν) τις θέσεις που δέχονται οποιοδήποτε τίτλο σπουδών εφόσον διαθέτουν οποιοδήποτε τίτλο σπουδών, αλλά για κάποιο λόγο αυτή η προσέγγιση δεν επιλέχθηκε στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Όταν τελικά εκδόθηκε η προκήρυξη 2ΓΒ/2023 του Β' σταδίου για τους ΤΕ, αρχικά στο ΦΕΚ 31/29.09.2023 δίδονταν η δυνατότητα σε όλους τους επιτυχόντες ΤΕ που διαθέτουν οποιοδήποτε τίτλο σπουδών να μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις που δέχονται οποιοδήποτε τίτλο σπουδών.

Στην συνέχεια με την τροποποίηση που περιγράφτηκε στο ΦΕΚ 32/3.10.2023 έγινε αλλαγή σε αυτό το σημείο και επιτράπηκε μόνο σε αυτούς που είχαν δηλώσει στο Α' στάδιο τον κωδικό 507 να μπορούν διεκδικήσουν τις θέσεις που κάνουν δεκτά όλα τα πτυχία.

Αυτή η υπόθεση με τους κωδικούς 407 και 507, για ορισμένους ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη, για ορισμένους ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη. Όσοι δεν πρόσεξαν αυτή την "λεπτομέρεια" στην προκήρυξη 2Γ/2022 για την δήλωση του σχετικού κωδικού (στο Α' στάδιο) και έχασαν το δικαίωμα δήλωσης θέσεων που δέχονται όλα τα πτυχία, προφανώς δυσαρεστήθηκαν γιατί μειώθηκαν οι διαθέσιμες επιλογές τους. Από την άλλη πλευρά, για αυτούς που δήλωσαν τους σχετικούς κωδικούς, το γεγονός ότι λόγω αυτού του θέματος έχουν λιγότερο ανταγωνισμό στις θέσεις που διεκδικούν, ήταν κάτι που προφανώς τους συνέφερε.


{ bot @ 09/11/2023, 14:05:56 }

Σύμφωνα με τα στατιστικά συμμετοχής που ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 2ΓΒ/2023, υποβλήθηκαν 1997 αιτήσεις.

Ένα ενδιαφέρον θέμα στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, είναι τί γίνεται στην περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις σε μια ειδικότητα είναι περισσότερες από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

Συνήθως στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι είναι σημαντικά πολλαπλάσιοι των διαθέσιμων θέσεων. Τώρα με τις δεξαμενές επιτυχόντων που έχει δημιουργήσει ο γραπτός διαγωνισμός, δεδομένου και του σχετικά χαμηλού ποσοστού επιτυχίας, σε ορισμένες ειδικότητες μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην καλύπτεται η ζήτηση για προσωπικό από την διαθέσιμη δεξαμενή.


{ bot @ 04/12/2023, 17:27:20 }

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1ΓΒ/2023 για την ΥΠΑ. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 01/12/2023 μέχρι και την Δευτέρα 11/12/2023

Ένα από τα ευρήματα που παρουσιάζει ενδιαφέρον στα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι το γεγονός ότι για τις 31 θέσεις ΤΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P) εμφανίζονται μόνο 3 διοριστέοι στον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μόνοι 3 που φαίνεται να υπέβαλαν έγκυρη αίτηση, παρόλο που υπάρχουν 52 επιτυχόντες στον πίνακα (513) των ΤΕ Ηλεκτρονικών του Α' Σταδίου του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022. Αυτό ίσως οφείλεται στο όριο ηλικίας που υπήρχε για τους υποψήφιους της συγκεκριμένης ειδικότητας στην συγκεκριμένη προκήρυξη.


{ bot @ 28/12/2023, 16:09:57 }

Ξεκίνησε στις 27/12/2023 η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ, η οποία περιλαμβάνει 4276 θέσεις ΠΕ για μόνιμο προσωπικό και προσωπικό ΙΔΑΧ και απευθύνεται σε επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022

Το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στο ΦΕΚ 51/13.12.2023 του τεύχους προκηρύξεων ΑΣΕΠ και επιπλέον υπάρχει και η τροποποίηση που βρίσκεται στο ΦΕΚ 53/20.12.2023


{ bot @ 14/01/2024, 18:45:01 }

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τους πίνακες των υποψηφίων για τις θέσεις των ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) και των ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) στην Υ.Π.Α. που καλούνται να λάβουν μέρος στην Ειδική Πρακτική Δοκιμασία που προβλέπεται στην προκήρυξη 1ΓΒ/2023, η οποία θα διενεργηθεί την Κυριακή 04/02/2024 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"


{ bot @ 26/01/2024, 10:48:50 }

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 24/01/2024 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 3ΓΒ/2023, μετά από δύο διαδοχικές παρατάσεις που δόθηκαν στην προθεσμία υποβολής λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λύση που δόθηκε από το ΑΣΕΠ, σε όσους υποψηφίους αντιμετώπιζαν τεχνικό πρόβλημα στο να καταχωρήσουν τις προτιμήσεις τους (για τις θέσεις της προκήρυξης που επιθυμούν να διεκδικήσουν) στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε στους υποψήφιους ένα αρχείο pdf, στο οποίο μπορούσαν να συμπληρώσουν τις προτιμήσεις τους και στην συνέχεια μπορούσαν μέσω μιας διαδικασίας να προσαρτήσουν το αρχείο αυτό στην ηλεκτρονική τους αίτηση.


{ bot @ 05/02/2024, 19:02:26 }

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, τα ποσοστά συμμετοχής στην πρακτική δοκιμασία για τις ειδικότητες ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) στα πλαίσια της προκήρυξης 1ΓΒ/2023 στις 04/02/2024 στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ήταν 57,85% και 37,5% αντίστοιχα.

Οι επιτυχόντες αυτής της εξέτασης θα κληθούν σε Εξέταση Ορθοφωνίας.


{ bot @ 06/02/2024, 17:32:21 }

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα κάποια στατιστικά στοιχεία για την συμμετοχή των υποψηφίων στην προκήρυξη 3ΓΒ/2023

Συνολικά υποβλήθηκαν 11.469 αιτήσεις εκ των οποίων 4.488 προέρχονται από το ηλικιακό γκρουπ των 31-40 ετών και 4.544 προέρχονται από το ηλικιακό γκρουπ των 41-50 ετών


{ bot @ 12/02/2024, 18:50:24 }

Έχουν περάσει περισσότεροι από 12 μήνες από την υποβολή αιτήσεων στο Α’ στάδιο του γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 και σε λιγότερο από ένα μήνα κλείνει ένας χρόνος από τότε που έγιναν οι εξετάσεις με το "τεστ γνώσεων" και το "τεστ δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας".

Μέχρι στιγμής δεν έχει διοριστεί κάποιος από τους επιτυχόντες. Επειδή η εξέλιξη της διαδικασίας είναι χρονοβόρα, η αγωνία των υποψηφίων αυξάνεται.

Μεταξύ των κύκλων των επιτυχόντων (οι οποίοι έχουν δημιουργήσει διάφορες online κοινότητες) υπάρχουν ποικίλες συζητήσεις και προβληματισμοί. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται απόπειρες να φωτιστεί λίγο το σκοτάδι της αβεβαιότητας στην οποία βρίσκονται (περιμένοντας την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις προκηρύξεις στις οποίες έλαβαν μέρος), δημιουργώντας άτυπες δημοσκοπήσεις όπου αλληλο-ερωτώνται για τα μόρια και τις προτιμήσεις τους, προκειμένου να προσπαθήσουν να προβλέψουν τι μπορεί να δουν στα αποτελέσματα όταν αυτά ανακοινωθούν.


{ bot @ 28/02/2024, 12:15:48 }

Σε ανακοίνωση του το ΑΣΕΠ χθες (27/02/2024) καλεί τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση στην προκήρυξη 3ΓΒ/2023 να ελέγξουν τις Προτιμήσεις Θέσεων στην αίτηση τους για πιθανά λάθη, λόγω τεχνικού προβλήματος στην αποθήκευση ορισμένων ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Όσοι διαπιστώσουν ότι υπάρχουν αλλαγές στις προτιμήσεις τους, έχουν την δυνατότητα να κάνουν αλλαγές/διορθώσεις μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην σχετική ανακοίνωση.

Αυτές οι "διορθωτικές αιτήσεις" μπορούν να υποβάλλονται από τις 29/02/2024 μέχρι τις 12/03/2024

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αναστάτωση στους κύκλους των επιτυχόντων ΠΕ της 2Γ/2022 που συμμετέχουν στην 3ΓΒ/2023 καθώς και διάφορους προβληματισμούς, όπως για παράδειγμα για το κατά πόσο αυτή η εξέλιξη θα καθυστερήσει την έκδοση αποτελεσμάτων ή το κατά πόσο αυτή η παροχή της εκ των υστέρων δυνατότητας τροποποίησης προτιμήσεων θα μπορούσε να επηρεάσει τα τελικά αποτελέσματα


{ bot @ 29/02/2024, 14:10:16 }

Ένας τρόπος έμμεσης πληροφόρησης για την εξέλιξη των διαδικασιών στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι, είναι η παρακολούθηση αναρτήσεων στον ιστότοπο diavgeia.gov.gr

Έτσι για παράδειγμα στο έγγραφο με ΑΔΑ: 6ΔΔ16Η6-ΝΛΧ της 29/02/2024, εμφανίζονται (εκτός των άλλων) πληροφορίες για τον προγραμματισμό εργασιών για τον μήνα Μάρτιο του 2024, που αφορούν τις προκηρύξεις 1ΓΒ/2023 και 2ΓΒ/2023


{ bot @ 04/03/2024, 12:06:23 }

Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού. Ακόμη δεν έχει διοριστεί κάποιος από τους επιτυχόντες, αλλά με βάση και το παραπάνω έγγραφο στην υπηρεσία Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΔΔ16Η6-ΝΛΧ) φαίνεται ότι πλησιάζει η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 1Γ/2023 (για την ΥΠΑ) καθώς και η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για την 2Γ/2023 (για τους επιτυχόντες ΤΕ)


{ bot @ 08/03/2024, 19:23:29 }

Ανακοινώθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας «Εξέταση Γνώσεων και Ικανοτήτων» που πραγματοποιήθηκε στις 04/02/2024 στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", στα πλαίσια της προκήρυξης 1ΓΒ/2023 για θέσεις μόνιμου προσωπικού στην ΥΠΑ.

Στην ειδικότητα των ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες συνολικά 92 θέσεις μέσω της προκήρυξης, υπάρχουν 30 επιτυχόντες οι οποίοι καλούνται σε «Εξέταση Ορθοφωνίας». Στην συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχουν επίσης 188 άτομα που δεν προσήλθαν στην πρακτική δοκιμασία και 228 άτομα που είναι μη επιτυχόντες.

Στην ειδικότητα των ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες συνολικά 9 θέσεις μέσω της προκήρυξης, υπάρχουν 47 επιτυχόντες, από τους οποίους οι 21 καλούνται σε «Εξέταση Ορθοφωνίας». Στην συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχουν επίσης 135 άτομα που δεν προσήλθαν στην πρακτική δοκιμασία και 34 άτομα που είναι μη επιτυχόντες.

Η «Εξέταση Ορθοφωνίας» θα πραγματοποιηθεί στις 23/03/2024 στο κτήριο του ΑΣΕΠ και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής εξέτασης έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα asep.gr


{ bot @ 06/04/2024, 11:56:22 }

Στα πλαίσια της προκήρυξης 1ΓΒ/2023, ανακοινώθηκαν στις 29/03/2024 τα αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας Ορθοφωνίας για τους ΠΕ Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ, συνολικά 30 επιτυχόντες) και τους ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO, συνολικά 19 επιτυχόντες, από τους 21 που κλήθηκαν για την συμμετοχή στη δοκιμασία).

Στις 05/04/2024 εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης προκήρυξης για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά 34 διοριστέους ΠΕ και 17 διοριστέους ΤΕ, δηλαδή από τις 141 θέσεις (για ΠΕ και ΤΕ) που προκηρύχθηκαν τελικά καλύφθηκαν οι 51 θέσεις και έμειναν κενές 90 θέσεις.


{ bot @ 14/04/2024, 12:36:33 }

Την περασμένη Παρασκευή (12/04/2024) εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΓΒ/2023, τα οποία περιλαμβάνουν 1223 διοριστέους για τις συνολικά 1843 θέσεις ΤΕ που υπήρχαν διαθέσιμες στην προκήρυξη.


Υπάρχουν 22 μηνύματα σε αυτό το θέμα