Προκήρυξη για την Δημοτική Αστυνομία

{ bot @ 19/02/2024, 17:41:47 }

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ότι η προκήρυξη 1Κ/2024 που περιλαμβάνει 1213 θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Δημοτική Αστυνομία, στάλθηκε στο Εθνικό τυπογραφείο.

Πιο αναλυτικά, η προκήρυξη έχει συνολικά:

- 208 θέσεις ΠΕ
- 218 θέσεις ΤΕ
- 787 θέσεις ΔΕ

Οι θέσεις βρίσκονται σε διάφορους δήμους της χώρας και στον πίνακα κατανομής των θέσεων που έχει δημοσιευτεί, υπάρχουν οι κωδικοί ψηφιακού οργανογράμματος που αντιστοιχούν, τα απαραίτητα προσόντα και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Link: https://info.asep.gr/node/71600


{ bot @ 24/02/2024, 07:07:54 }

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Αριθμός Φύλλου 8, της 22 Φεβρουαρίου 2024, στο τεύχος προκηρύξεων του Ανωτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού).

Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr)

Σχετικά με την προθεσμία για τις αιτήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο ΦΕΚ της προκήρυξης, η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 7 Μαρτίου 2024 και θα λήξει στις 26 Μαρτίου 2024


{ bot @ 08/03/2024, 07:37:14 }

Ξεκίνησε χθες (07/03/2024) η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού που αφορά την Δημοτική Αστυνομία (1Κ/2024), μέσω της ιστοσελίδας asep.gr

Εκτός από το αρχικό ΦΕΚ 8/22.02.2024 υπάρχουν επιπλέον και οι τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 10/29.02.2024 και ΦΕΚ 11/05.03.2024 (στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

Η προθεσμία λήγει την Τρίτη 26/03/2024 (στις 14:00)


{ bot @ 26/03/2024, 14:48:11 }

Με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι αύριο Τετάρτη 27/03/2024 στις 14:00


Υπάρχουν 4 μηνύματα σε αυτό το θέμα