Προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ

{ bot @ 24/04/2024, 12:53:05 }

Εκδόθηκε η προκήρυξη 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ για θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για το ΦΕΚ 12/23.04.2024 που περιλαμβάνει συνολικά 817 θέσεις (κυρίως σε νοσοκομεία)

Το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης (όπου υπάρχουν λεπτομέρειες για τις ειδικότητες, τις θέσεις και τα προσόντα) μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (et.gr) στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τις 9 Μαϊου 2024 (ώρα 08:00) μέχρι τις 24 Μαΐου 2024 (ώρα 14:00) - Οι ημερομηνίες άλλαξαν με τροποποιητικό ΦΕΚ, βλέπε παρακάτω


{ bot @ 09/05/2024, 16:14:31 }

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 15/08.05.2024 με τροποποιήσεις της προκήρυξης 2Κ/2024 του ΑΣΕΠ

Μία από τις αλλαγές έχει να κάνει με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τις 15 Μαϊου 2024 (ώρα 08:00) μέχρι τις 31 Μαΐου 2024 (ώρα 14:00)


{ bot @ 31/05/2024, 17:17:15 }

Δόθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 03/06/2024 στις 14:00


Υπάρχουν 3 μηνύματα σε αυτό το θέμα