Εκπαιδευτές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

{ _fantom_ @ 25/07/2005, 23:35:14 }

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή,
Διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για το εκπαιδευτικό
έτος 2005-06.--> Προκήρυξη--> ΑίτησηΥπάρχει 1 μήνυμα σε αυτό το θέμα